terça-feira, outubro 11, 2016

Mon petit garçon (Serge Reggiani)
Une vieille chanson pour Elsa: "Mon petit garçon". La voix du grand Serge Reggiani!

Sem comentários: